Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư
[13/11/2020 11:13:17]

Thời gian:Keo tối nay 08h00 – 11h30, thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Địa điểm:Keo tối nay Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Chi tiết về hội thảo và đăng ký tham dự xem tại đây