Executive board
[12/10/2011 14:25:33]
     

 

  

Dr. Nguyen Van Tuu

Chairman

 

 

 

 

 

Pharmacist. Tran Duc Chinh

Vice Chairman Cum General Secretary

 

                    

      

 

 

 

Pharmacist Nguyen Quy Son

Vice Chairman

President

Vietnam Pharmaceutical Corporation

 

                      

     

 

 

Pharmacist Tran Thi Dao

Vice Chairman

General Director Imexpharm Pharmaceutical joint stock company

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ HH

1

Ông Nguyễn Văn Tựu

Tiến sĩ dược học, chuyên viên cao cấp của Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam, nguyên  Keo tối nayChủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Chủ tịch HH

7

Keo tối nayÔng Trần Đức Chính

Dược sĩ đại học, Phó Chủ nhiệm bộ môn khoa học chính trị - Trường đại học Dược Hà Nội; nguyên Trưởng phòng quản lý kinh doanh, nguyên Trưởng hòng thông tin quảng cáo, nguyên thư ký lĩnh vực chính sách Dược- Cục Quản lý Dược.

Keo tối nayPhó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký

2

Ông Nguyễn Quý Sơn

Keo tối nayDược sĩ đại học, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa III.

Keo tối nayPhó chủ tịch

3

Bà Trần Thị Đào

Dược sĩ đại học, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm, Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa III.

Phó chủ tịch

4

Ông Huỳnh Tấn Nam

Cử nhân kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pymepharco, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Phó chủ tịch

13

Keo tối nayÔng Nguyễn Văn Dũng

Keo tối nayCử nhân kinh tế, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Armephaco

Keo tối nayPhó chủ tịch

5

Ông Cáp Hữu Ánh

Dược sĩ đại học, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ dược phẩm 2/9, Phó Chủ tịch Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Trưởng ban kiểm tra

18

Bà Phan Thị Minh Tâm

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco- Tenamyd, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội khóa III.

Uỷ viên Ban thường vụ

6

Keo tối nayBà Trần Thị Thư

Dược sĩ đại học, Chánh Văn phòng Hiệp hội, nguyên Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Ủy viên

8

Keo tối nayBà Vũ Thị Thuận

Keo tối nayThạc sĩ dược khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khoá III.

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Doãn Liêm

Keo tối nayDược sĩ đại học, Giám đốc Công ty dược phẩm Trung ương I, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Bá Lai

Dược sĩ đại học, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Keo tối nayỦy viên

11

Keo tối nayBà Trần Thị Ánh Nguyệt

Bác sĩ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Keo tối nayỦy viên

12

Keo tối nayÔng Đinh Xuân Hấn

Keo tối nayDược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Keo tối nayỦy viên

14

Ông Đoàn Văn Đồi

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT Công ty dược phẩm Nam Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Keo tối nayỦy viên

15

Ông Nguyễn Xuân Trang

Dược sĩ đại học, Giám đốc Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.

Ủy viên

16

Keo tối nayÔng Văn Đăng Tường

Keo tối nayDược sĩ đại học, Phó Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc.

Ủy viên

17

Ông Phan Văn Ngọc

Keo tối nayDược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình.

Keo tối nayỦy viên

19

Ông Nguyễn Quang Trị

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Danapha.

Ủy viên

20

Bà Phạm Thị Xuân Hương

Dược sĩ đại học, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Lâm Đồng Ladophar.

Ủy viên

21

Bà Huỳnh Thị Lan

Keo tối nayDược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Mekophar, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội khóa III.

Keo tối nayỦy viên

22

Ông Nguyễn Chí Linh

Keo tối nayKỹ sư sinh hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm OPC.

Ủy viên

23

Keo tối nayÔng Lê Văn Sơn

Keo tối nayDược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty dược phẩm Trung ương II.

Keo tối nayỦy viên

24

Keo tối nayÔng Nguyễn Văn Phước

Dược sĩ đại học, Giám đốc Công ty cổ phần dược Đồng Nai.

Keo tối nayỦy viên

25

Ông Nguyễn Thành Bổn

Cử nhân kinh tế, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Minh Hải.

Keo tối nayỦy viên

 

 

Nguyên tắc đạo đức